Takaisin

Linnunmaa Lexin Tarja Anunti Tilisanomissa: Etätyö ulkomailla – mitä siitä on sovittava?

Etätyö ja hybridityö on arkea yhä useammassa organisaatiossa ja mahdollista entistä etäämmällä työnantajan toimitiloista. Moni näyttöpäätetyötä tekevä työskentelee pääosin tai satunnaisesti vaikkapa mökiltä. Useat työnantajat kuitenkin rajoittavat etäilyä ulkomailla. Tiedätkö sinä, mitä etätyöstä ulkomailla tulisi sopia?

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Tilisanomat-lehdessä 5/2023 ja Tilisanomien verkkosivuilla. Alta löydät työnantajan muistilistan ulkomaan etätyötä koskien. 

Etätyö ulkomailla– työnantajan muistilista
 
  • Laadi henkilöstöllesi ohjeistus etätyön pelisäännöistä kotimaassa ja ulkomailla. Alleviivaa, että mahdollisesta kotimaan paikkariippumattomuudesta huolimatta etätyö ulkomailla vaatii aina yhteisymmärrystä ja erillistä kirjallista sopimista.
  • Mikäli työntekijäsi ehdottaa työskentelyä ulkomailla, tutustu ennen suostumustasi kohdemaan (tai kohdemaiden) olosuhteisiin ja lainsäädäntöön erityisesti työ- ja verolainsäädännön osalta.
  • Ota selvää myös kohdemaan maakohtaisista ilmoitus- ja raportointivelvollisuuksista sekä siitä, tuleeko paikallinen, mahdollisesti työntekijän kannalta edullisempi, työlainsäädäntö sovellettavaksi.
  • Selvitä, onko työsuhteeseen sovellettava työehto­sopimus voimassa ulkomailla työskennellessä.
  • Huomioi sosiaaliturva ja hae A1-todistus kuulumisesta Suomen sosiaaliturvan piiriin, mikäli työnteko tapahtuu EU/ETA-maissa, Sveitsissä tai Britanniassa.
  • Tarkista työterveyshuollon ja vakuutusturvan kattavuus kohdemaassa työskennellessä.
  • Selvitä työntekijäsi ja edustamasi organisaation verotuksellinen asema tilanteessa. Tunnista, onko tilanteessa mahdollisuus kiinteän toimipaikan muo­dostumiselle kohdemaahan.
  • Varmistu siitä, että työntekijällä on mahdollisesti tarvittava viisumi ja työlupa (EU:n ulkopuolella työs­kennellessä).
  • Jos annat työntekijälle luvan työskennellä etänä ulkomailla, sovi asiasta kirjallisesti. Sovi ainakin etätyön­teon pelisäännöistä, kuten matka- ja matkus­tusku­luista, tietoliikenneyhteyksien käytöstä ja kuluista, viestintäkäytännöistä, työterveyshuollosta ja vakuu­tuksista, työnteon ajankohdista ja tietosuojan huomioimisesta ulkomailla.
Mikä A1-todistus?


A1-todistus on Eläketurvakeskukselta haettava todistus, joka osoittaa, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

A1-todistus on suositeltavaa hakea lyhyillekin ulkomaan etätyöjaksoille. Työnteon ulkomailla tulee olla tilapäistä ja tapahduttava EU/ETA-maissa, Sveitsissä tai Britanniassa. Todistus on mahdollista hakea työntekijälle, joka kuuluu etätöihin ulkomaille läh­tiessään Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Työnantajana sinun on haettava todistus työn­teki­jällesi. Huomioi hakemuksessa kaikki maat, joissa työntekijä tulee työskentelemään.

Ilman todistusta sosiaalivakuutusmaksut on maksettava kohdemaahan.

Tarja Anunti

Tarja Anunti

Operatiivinen johtaja (COO)
+358 40 809 8664
tarja.anunti(at)linnunmaalex.fi