Takaisin

Oletko työlainsäädännön pahis vai suojeluspyhimys?

Kuka on ollut paras pomosi, kysyi nykyinen työnantajani työhaastattelussa. Johtajuutta on monenlaista, mutta itse toivon esihenkilöiltä samaa kuin muiltakin ihmissuhteilta: luottamusta, rehellisyyttä, avointa kommunikaatiota ja välittämistä. Mutta mihin rooliin johtaja lainsäädännössä asettuu?

Linnunmaa Lexin lakiasiantuntija Emmi Muhosen artikkeli on julkaistu alunperin Kauppalehdessä 25.10.2022.

Juristina pyörittelen pöydälläni lakipykälien asettamia vaatimuksia työelämälle. Pysähdyin äskettäin pohtimaan, asettaako laki ihmisten johtamiselle samoja vaatimuksia kuin ihmiset itse? Ainakaan hyviksen viittaa ei työnantajan harteille lainsäädännössä herkästi soviteta. Työntekijän suojelun periaatteen nojalla mielikuva on jopa egoistisen.

”Asettaako laki ihmisten johtamiselle samoja vaatimuksia kuin ihmiset itse?”

Tukeeko lainsäädäntö hyvää johtajuutta?

Tyypillinen lainsäädännön vaatimus koskee viestintää työsuhteen osapuolten välillä. Työntekijöille on selvitettävä työsuhteen ehdot, työpaikan käytännöt ja työnantajan noudattamat periaatteet. On tiedotettava muutoksista, kuultava toiveista, opastettava menetelmistä ja varoitettava vaaroista.

Myös yrityksen kehitysnäkymistä, taloudellisesta tilanteesta, työpaikan säännöistä, käytännöistä ja toimintaperiaatteista, henkilöstörakenteesta ja työvoiman käyttötavoista, osaamistarpeista sekä osaamisen kehittämisestä tulisi keskustella säännönmukaisesti.

Lisäksi työelämän laeissa vaaditaan huolenpitoa ja tasapuolisuutta. Pelkkä työterveyshuollon järjestäminen ei riitä, vaan työhyvinvoinnista ja jaksamisesta tulisi huolehtia niin arjessa kuin juhlassa. Vaatimusten listaan kuuluvat ymmärrettävästi myös yhdenvertainen kohtelu ja tasa-arvo samoin kuin asianmukaisten työvälineiden ja suojavarusteiden järjestäminen ja huoltaminen.

No problem. Maalaisjärjellä ja sopimalla näistä on ennenkin selvitty. Sitä paitsi empatia on johtamisen uusi musta.

Pakottavia vaatimuksia on kuitenkin satoja. Sovellettavia yksityiskohtia ehkä tuhansia. Vastuunkantaja joskus tuntematon, monesti nimeämätön. Eikä väistämättömistä velvoitteista poiketa sopimalla.

”No problem. Maalaisjärjellä ja sopimalla näistä on ennenkin selvitty.”

Uskallankin väittää, että monen hyvän – tai ainakin hyväntahtoisen – pomon kohdalla tietämättömyys on piittaamattomuutta yleisempää. Lainsäädännön vaatimuksia ja niiden vaikutuksia omaan toimintaan ei yksinkertaisesti tunnisteta riittävällä tarkkuudella.

Ei meistä kukaan ole täydellinen. Parhaaksi voi sentään pyrkiä.

Lakien maailmassa tieto nimittäin lisää turvaa. Työlakien pahis muuttuu nopeasti työpaikan vastuulliseksi suojelupyhimykseksi, kun johtamisen minimitaso ja perusta rakentuu oikeudelliselle vastuulle.

Vaatimusten tunnistamisen myötä ekstrat ja paremmat ehdotkaan eivät jää katteettomiksi lupauksiksi. Lisävarmuutta johtamiseen saa, kun muistaa, että muutos on väistämätöntä – eli kykenee aina uudelleen reflektoimaan toimintaansa suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin ja työyhteisössä tapahtuviin muutoksiin.

Paras pomoniko? Ensimmäinen työnantajani. Hän opetti, että laki on johtamisen standardi. Usein selvitettiin ja tuumattiin yhdessä. Milloin pohdittiin, riittääkö ikä kassalle tai täytyykö viranomaisille tehdä eri ilmoitusta. Taidettiinpa joskus laskea myös toteutuneita lepoaikoja. Rajat oli helppo hyväksyä, kun vaatimuksille löytyi selkeä perustelu.

”Lakien maailmassa tieto nimittäin lisää turvaa”

Ehkä kiinnostukseni työlainsäädäntöön kumpuaa sieltä. Nykyään ajattelenkin, että työnantajaa koskevan sääntelyn tunnistaminen on todellisen johtajuuden vähimmäisvaatimus. Mutta lopulta vain se ensimmäinen, välttämätön, askel kohti hyvää johtajuutta.

Kaipaatko apua lainsäädännön vaatimusten tunnistamisessa ja niiden täyttymisen arvioinnissa?

Tule mukaan 15. marraskuuta 2022 kello 10–11 järjestettävään maksuttomaan webinaariin:

Vaatimusten täyttyminen sekä sen arviointi henkilöstöhallinnossa ja esihenkilötyössä

Kuulet webinaarissa hyviä vinkkejä siihen, miten otat lainsäädännön vaatimukset menestyksekkäästi haltuun osana henkilöstöhallintoa ja esihenkilötyötä. Hahmotat, millainen merkitys vaatimusten täyttymisen arvioinnilla ja legal compliance -toiminnalla on hyvässä sekä lainmukaisessa työnantajatoiminnassa.

Tilaisuudessa esitellään myös Linnunmaa Lexin HR & Talous -legal compliance -palvelu, jonka avulla teet työsuhteita koskevat lakisääteiset – ja työehtosopimuksiin perustuvat – vaatimukset entistä helpommin haltuusi, tarkastelet omaa toimintaasi suhteessa vaatimuksiin ja tunnistat myös niiden muutokset ajantasaisesti sekä ennakoivasti.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä