Takaisin

Tiedote kumottujen säädösten poistamisesta

Teemme HR & Talous -lakikirjaston joulusiivouksen ja poistamme kaikki vähintään 1,5 vuotta kumottuna olleet säädökset. Kumotut säädökset poistetaan 3.12.2022.

Huomioithan, että mahdolliset merkinnät ja kommentit kumottuihin säädöksiin tulee taltioida ennen poistopäivää, mikäli ne tuntuvat tarpeellisilta säilyttää. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa chatista tai sähköpostitse palvelu@linnunmaalex.fi.

Alla mainitut työehtosopimukset ovat näkyneet lakikirjastossanne ainoastaan siinä tapauksessa, että tilaukseenne kuuluu työehtosopimukset -lisäosa.

Lakikirjastosta 3.12.2022 poistettavat säädökset, joiden voimassaolo on päättynyt:

 • 677/2020 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
 • 1556/2019 Laki vuoden 2020 tuloveroasteikosta
 • 1116/2019 Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • 1116/2019 Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • 1099/2019 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020
 • 1124/2019 Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
 • 310/2020 Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta
 • 1239/2019 Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista
 • 888/2020 Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista
 • 927/2018 Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
 • 1020/2019 Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
 • 1098/2019 Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
 • Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus, sopimuskausi 2018−2021
 • Elintarvikealojen työehtosopimus, sopimuskausi 2017−2021