Takaisin

Tiedote kumottujen säädösten poistamisesta

Teemme HR & Talous -lakikirjaston joulusiivouksen ja poistamme kaikki vähintään 1,5 vuotta kumottuna olleet säädökset. Kumotut säädökset poistetaan 31.12.2023.

Huomioithan, että mahdolliset merkinnät ja kommentit kumottuihin säädöksiin tulee taltioida ennen poistopäivää, mikäli ne tuntuvat tarpeellisilta säilyttää. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa chatista tai sähköpostitse: palvelu@linnunmaalex.fi.

 

Lakikirjastosta 31.12.2023 poistettavat säädökset, joiden voimassaolo on päättynyt:

Elinkeinot ja yhteisöt
1774/1995 Eläkesäätiölaki
1778/1995 Eläkesäätiöasetus
375/2021 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Työelämä ja HR
334/2007 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
725/1990 Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa

Verotus
1096/2020 Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1057/2020 Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista
196/2021 Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista
939/2020 Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
811/2020 Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
892/2020 Verohallinnon päätös valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista

Työehtosopimukset
Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus, sopimuskausi 1.4.2020-30.4.2022
Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus, sopimuskausi 13.2.2020-28.2.2022
Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2020-28.2.2022
Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus, sopimuskausi 16.3.2020-28.2.2022
ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille, sopimuskausi 29.6.2020-28.2.2022
Infra-alan työehtosopimus, sopimuskausi 1.5.2020-28.2.2022
Kaupan työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2020-31.1.2022
Kemian perusteollisuuden työehtosopimus, sopimuskausi 5.2.2020-31.12.2021
Kemianalan toimihenkilösopimus, sopimuskausi 5.2.2020-31.12.2021
Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 11.2.2020-31.1.2022
Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2020-28.2.2022
Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2020-28.2.2022
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), sopimuskausi 1.4.2020-28.2.2022
Maalausalan työehtosopimus, sopimuskausi 1.5.2020-28.2.2022
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus, sopimuskausi 1.10.2020-31.3.2022
Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus, sopimuskausi 23.2.2020-31.12.2021
Metsäalan työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2020-31.1.2022
Metsäkonealan työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2020-31.1.2022
Muovituoteteollisuutta ja kemian teollisuutta koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 5.2.2020-31.12.2021
Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus, sopimuskausi 19.2.2020-31.12.2021
Paperiteollisuuden työehtosopimus, sopimuskausi 10.2.2020-31.12.2021
Rahoitusalan työehtosopimus, sopimuskausi 31.3.2020-28.2.2022
Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus, sopimuskausi 1.5.2020-30.4.2022
Rakennusalan työehtosopimus, sopimuskausi 1.5.2020-28.2.2022
Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus, sopimuskausi 1.5.2020-28.2.2022
Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 1.5.2020-31.5.2022
Sähköalan TES - Energia - ICT – Verkosto, sopimuskausi 6.5.2020-31.3.2022
Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus, sopimuskausi 1.4.2020-31.3.2022
Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus työntekijöille, sopimuskausi 1.5.2020-28.2.2022
Terveyspalvelualan työehtosopimus, sopimuskausi 1.4.2020-30.4.2022
Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus, sopimuskausi 2.1.2022-30.11.2022
Vakuutusalan työehtosopimukset, sopimuskausi 2.3.2020-31.1.2022
Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus (VES), sopimuskausi 1.4.2020-28.2.2022
Vartiointialan työehtosopimus, sopimuskausi 18.6.2020-31.3.2022
Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus, sopimuskausi, 1.2.2020-31.1.2022
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus, sopimuskausi 1.4.2020-30.4.2022
Yliopiston yleinen työehtosopimus, sopimuskausi 1.4.2020-31.3.2022