Takaisin

Tiedote: Linnunmaa Lex uudistuu – HR-lainsäädäntö saatavilla jatkossa vain HR & Talous -palvelusta

Jatkuva kehitys on toimintamme kulmakivi

Linnunmaa Lex -lakiseurantapalvelu sai alkunsa teollisuuden tarpeista 2010-luvun kynnyksellä. Silloinen sisaryhtiömme, Linnunmaa Oy, alkoi tarjota lakiseurantapalvelua osana laajempaa ympäristö-, kemikaali- ja turvallisuuskonsultointia (EHS). Excel-raportointiin perustuva palvelu muuttui digitaaliseksi vuonna 2008 ja edusti jo silloin alansa modernia palvelumuotoilua! Vuonna 2015 Lex-lakiseurantapalvelu yhtiöitettiin omaksi yhtiökseen, Linnunmaa Lex Oy:ksi, jota olemme edelleen kehittäneet ja kasvattaneet itsenäisesti ja päämäärätietoisesti.

EHS-lakiseurantapalvelu on yli 300 asiakkaallaan edelleen merkittävin liiketoiminta-alueemme. Sen rinnalle olemme kehittäneet myös muille liiketoiminnan aloille räätälöidyt palvelunsa: HR & Talous, Elintarvikkeet & Kontaktimateriaalit, sekä Rakentaminen.

Koko palvelutarjontamme löydät aina ajantasaisena kotisivuiltamme www.linnunmaalex.fi.

HR & Talous -liiketoiminta-alueemme laajeneminen tuo muutoksia EHS-lakiseurantapalvelun sisältöön

HR & Talous -lakiseurantapalvelu on lanseerauksensa jälkeen laajentunut merkittävästi. Yritysten ylimmälle johdolle, HR-tiimille, esimiehille ja taloushallinnolle suunnattua palveluamme käyttää jo yli 60 yritystä ja lähes 150 käyttäjää. Olemme myös jatkuvasti kehittäneet palvelun sisältöä; lainsäädännön lisäksi esimerkiksi kattavimmat työehtosopimukset ovat saatavilla palvelusta ajantasaisina, kätevinä digitaalisina versioina.

HR & Talous -palvelun laajeneminen tuo nyt tullessaan joitakin muutoksia, jotka koskettavat myös osaa EHS-palvelumme käyttäjistä. Myös EHS-palvelussa on tähän saakka ollut saatavilla rajattu HR-lainsäädännön paketti, joka on löytynyt Lakikirjastosta otsikolla ”Työelämä ja HR”. Nyt kyseinen kategoria muuttuu otsikkonsa ja sisältönsä osalta. Jatkossa kyseisen kategorian sisältö painottuu EHS:n keskeiseen osaan eli työsuojeluun sekä tietosuoja- ja tilaajavastuusääntelyyn. Vastaavasti työelämän ja HR:n keskeinen sääntely löytyy vain HR & Talous -palvelustamme.

Palveluidemme kehittämiseksi ja päällekkäisyyksien toteutamme nyt seuraavat toimenpiteet:

  • EHS-palvelun sisällä oleva ”Työelämä ja HR” -kategoria on nimetty uudelleen: ”Työsuojelu, tietosuoja ja tilaajavastuu”
  • Kyseisestä kategoriasta löytyvät jatkossa työsuojelun, tietosuojan ja tilaajavastuun keskeiset säännökset, joiden tunnistaminen kuuluu esimerkiksi työsuojelupäälliköiden työnkuvaan.
  • Osa puhtaasti työsuhteisiin ja henkilöstöhallintoon keskittyvistä säädöksistä poistuu kokonaan EHS-palvelusta ja löytyy jatkossa ainoastaan HR & Talous -palvelusta (säädökset poistuvat näkyvistä 30.7.2021).
  • Työelämä ja HR-sääntely on jatkossa saatavilla kattavasti HR & Talous -palvelustamme. Tämän tiedotteen lopusta voit katsoa, mitkä säädökset poistuvat EHS-palvelustamme.
  • Muutokset eivät koske Työpaikalla nähtävänä pidettävät lait -osiota.

Muutos on välttämätön palveluidemme kehittämiseksi, hyvän käyttäjäkokemuksen takaamiseksi ja korkean laadun varmistamiseksi. Kunkin palvelumme sisältö on kohdennettu niihin työnkuviin, joihin vastuu kyseisen alan sääntelyn tunnistamisesta kuuluu. Kutakin palveluamme ylläpitävät kyseisen aihealueen lainsäädännön erityisosaajat.

EHS-palvelusta 30.7.2021 poistuvat säädökset:

1305/2002 Vuorotteluvapaalaki

273/1979 Opintovapaalaki

864/1979 Opintovapaa-asetus

305/2009 Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta

302/1961 Leipomotyölaki

656/1967 Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin

726/2014 Turvallisuusselvityslaki

216/2010 Laki yhteistoiminta-asiamiehestä

56/2001 Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

436/1946 Työehtosopimuslaki

725/1990 Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa

420/1962 Laki työriitojen sovittelusta

1384/2015 Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta

1085/2015 Turvapalvelulaki (poistuu valikoimasta kokonaan)