Takaisin

Uusi työkalu on nyt käytössänne: Vaatimusten täyttymisen arviointi VTA

Uusi työkalu on nyt käytössänne: Vaatimusten täyttymisen arviointi VTA

HR & Talous -legal compliance -palvelun uusi työkalu helpottaa lakisääteisten vaatimusten tunnistamista ja niiden täyttymisen arviointia organisaatiossanne.  Se on käytettävissänne 1. syyskuuta 2022 alkaen ilman erillisiä toimenpiteitä tai lisämaksua.

Tervetuloa infotilaisuuteen 15.9. kello 10 kuulemaan lisää Vaatimusten täyttymisen arviointi (VTA) -työkalusta sekä sen käytöstä osana vastuullista HR-johtamista ja työnantajatoimintaa. Voit katsoa infon myös jälkikäteen tallenteena palvelun Koulutukset & webinaarit -välilehdeltä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä

Mistä vaatimusten täyttymisen arvioinnissa (VTA) on kysymys?

Vaatimusten täyttymisen arviointi (VTA) on osa jokaisen yrityksen vastuullisuustyötä ja legal compliance -toimintaa. Lainsäädännön vaatimusten täyttymistä arvioimalla yritys varmistaa toimivansa lainmukaisesti. Arvioinnin dokumentointi helpottaa myös organisaation sisäistä viestintää ja vastuunjakoa. Lisäksi se auttaa osoittamaan toiminnan lainmukaisuuden tärkeille sidosryhmille.

Linnunmaa Lexin -legal compliance -palveluiden ydinajatus on pitää sinut ja organisaatiosi ajan tasalla omaa toimintaanne koskevasta lainsäädännöstä sekä sen asettamista vaatimuksista. VTA-työkalu helpottaa entisestään lakisääteisten vaatimusten tunnistamista sekä niissä tapahtuvien muutosten seuraamista. Työkalun sisältämien apukysymysten avulla voit helposti arvioida organisaation omaa toimintaa suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin - ja varmistaa toimintanne lainmukaisuuden.

Yhdistettynä legal compliance -palvelumme tuttuihin dokumentointityökaluihin, voit entistäkin helpommin osoittaa vaatimusten täyttymisen eri sidosryhmille, kuten tarkastajille ja auditoinnille. Vaatimuksenmukaisuuden arviointi auttaa myös kehittämään organisaationne omia toimintamalleja paitsi lainmukaisiksi myös johdonmukaisiksi.

Osalle asiakkaistamme VTA-työkalu on jo tuttu EHS (Environment, Health, Safety) -palvelun puolelta. Nyt työkalu toimii samalla logiikalla HR & Talous -palvelussa.

Mitä vaatimuksia VTA-työkalu sisältää?

VTA-työkalu tunnistaa sisällöstä lainsäädännön asettamat vaatimukset, ne voivat olla toistuvia tai vain tietyissä tilanteissa noudatettavia.

Vaatimukset näkyvät yrityksen toiminnassa selkeimmin erilaisina raportteina ja toistuvina toimenpiteinä: työaika- ja vuosilomakirjanpito, vuoropuhelut, lakisääteisten vastuuhenkilöiden nimeämiset ja niin edelleen. Toisaalta monet vaatimukset tulevat noudatettaviksi vain tietyissä tilanteissa, kuten työntekijän jäädessä opintovapaalle tai rekrytoitaessa uutta henkilöstöä sekä yrityksen omaa toimintaa muuten muutettaessa.

Ensivaiheessa VTA-työkalu kattaa HR & Talous -palvelussa työsuhteita koskettavan sääntelyn, joka tukee erityisesti työnantajia, esihenkilöitä sekä HR-johtoa. Vaatimuksia on tunnistettu erityisesti Työelämä ja HR- sekä Työterveys- ja turvallisuus -kategorioiden alta. Vaatimuksia on merkitty myös Elinkeinot ja yhteisöt -kategoriaan erityisesti osakeyhtiön johtoa ja hallintoa koskien sekä immateriaalioikeudet -kategoriaan työsuhdekeksintöjä koskien. 

VTA-kysymyksiä päivitetään säännöllisesti muun sisällön ja lakimuutosten päivityksen yhteydessä. Työkalun kehitys jatkuu ja kysymyksiä tunnistetaan myös muilta aihealueilta. Keväällä 2023 työkalu laajenee osaksi taloushallinnon sääntelyä.

Miten vaatimuksia haetaan ja käsitellään?

Pääset tarkastelemaan VTA-työkalun sisältämiä vaatimuksia Lakikirjasto -välilehdellä. Vapaasanahaku-kentän alapuolella on valittavissa kohta Näytä vain tulokset, jotka sisältävät: Vaatimusten täyttymisen arviointi (VTA). Valitsemalla kyseisen kohdan ja painamalla Etsi saat näkyviin kaikki ne kohdat, jotka lakikirjastossa on tällä hetkellä merkitty erityisiä vaatimuksia sisältäviksi.

Avaamalla hakutuloksista jonkin tietyn säännöksen, pääset tarkastelemaan VTA-työkalun sisältämiä vaatimuksenmukaisuuden apukysymyksiä säännöstekstin ja mahdollisten asiantuntijahuomioiden alapuolelta kohdasta Vaatimusten täyttymisen arviointi (VTA).

Vaatimusten täyttymisen arviointi tapahtuu tunnistamalla toimintaanne koskevat vaatimukset ja tarkastelemalla, missä tilassa näiden vaatimusten noudattaminen yrityksessänne on. VTA-työkalun sisältämät apukysymykset ja niihin vastaaminen helpottavat toimintanne vaatimustenmukaisuuden arviointia sekä sen dokumentointia.

Lisää vinkkejä työkalun käyttöön saat 15.9. järjestettävässä infotilaisuudessamme. Ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittaumislinkki: 

https://teams.microsoft.com/registration/-5IWl-w2jkmAnG2r4L8IWA,a_6Z8Z9ELUqnUAfadrRtAg,t-otqMSrnEeHbTHTWGRpDw,MKHP4P_Pw0mdxDUK_fq1ZQ,FdjQryV7bUmr-XzdaSIcQg,iI5Ono1L2kiOjiVD1cSIfg?mode=read&tenantId=971692fb-36ec-498e-809c-6dabe0bf0858

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme: palvelu@linnunmaalex.fi tai chattiin sen auki ollessa.

Ystävällisesti

Linnunmaa Lexin tiimi
Emmi Muhonen &
Tarja Anunti