Takaisin

Kausityölain muutokset joustavoittavat kausityön käyttöä ja keventävät työnantajan ilmoitusvelvoitteita

Työntekijätietojen ilmoittaminen ulkomailta tulevien kausityöntekijöiden osalta kevenee. Jatkossa tiedot voidaan antaa yhdellä kertaa useammasta kausityöntekijästä. Tutun kausityöntekijän palkkaaminen uudelleen helpottuu, kun selvitystä työnteon edellytyksistä ja työehdoista ei tarvitse esittää uudelleen. Samalla uudistus kiristää seuraamuksia kausityölain laiminlyönneistä.

Ulkomaisen työvoiman hyödyntäminen on ominaista maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden kausitöille. Marjanpoimintaan sekä maatalous- ja metsätöihin saapuu vuosittain toistakymmentä tuhatta työntekijää. Monet kausiluoteiset tehtävät ovat olennaisia myös kansallisen huoltovarmuuden kannalta. Jotta kausityövoiman hyödyntäminen olisi jatkossa vaivattomampaa, on kausityöntekijöitä koskevia lupaprosesseja uudistettu ja selkiytetty.

Kausityölain (907/2017) muutokset tulevat voimaan 17.6.2021. Lakia sovelletaan myös lain voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin kausityöhön oikeuttavan luvan saamiseksi, sillä lupia haetaan usein jo vuoden alussa tai jopa edellisen vuoden puolella.

Yksi ilmoitus riittää

Kun työnantaja palkkaa useita samaan aikaan maahan tulevia kausityöntekijöitä samanlaiseen työhön, työehtosopimusta koskevat tiedot ja vakuutukset työehtojen lainmukaisuudesta voi tehdä sähköisessä palvelussa yhdellä kertaa kaikkia kausityöntekijöitä koskien. Aiemmin ilmoitus on tullut tehdä jokaisen työntekijän osalta erikseen. Muutos keventää työnantajan hallinnollista taakkaa.

Kausityöntekijän mahdollisuus vaihtaa työnantajaa helpottuu

Aiemmin työntekijät ovat olleet sidoksissa kausityölupaan merkittyyn työnantajaan. Jatkossa maahanmuuttovirasto voi lisätä voimassa olevaan lupaan uuden työnantajan eikä työnantajan vaihtaminen edellytä uuden kausityöluvan hakemista. Lainmuutoksen tarkoitus on vastata joustavasti työnantajien tosiasiallisiin työvoimatarpeisiin sekä vähentää Suomeen tulevien kausityöntekijöiden hyväksikäytön riskiä.

Kausityöntekijän uudelleenpalkkaaminen helpottuu

Hyvän ja jo tutuksi tulleen työntekijän saaminen uudelleen palkkalistoille helpottuu, kun kausityövoiman maahantuloa on helpotettu. Kausityöntekijältä ei enää edellytetä uutta selvitystä työehdoista, kun työntekijä palaa uudelleen aiemmalle työnantajalleen viiden vuoden sisällä. Työnantajan tulee kuitenkin edelleen antaa vakuutus työehtojen lainmukaisuudesta sekä ilmoittaa työhön sovellettava työehtosopimus.

Laiminlyöntien seuraamukset kiristyvät

Maahanmuuttovirasto voi päättää, ettei kausityöhön oikeuttavia lupia myönnetä, mikäli työnantaja laiminlyö velvoitteensa vakavasti esimerkiksi teettämällä kohtuuttoman pitkiä työpäiviä tai jättämällä palkan maksamatta. Jatkossa vastuu kausityölain laiminlyönneistä kohdistuu myös yrityksen ja yhteisön vastuuhenkilöihin.