Takaisin

Linnunmaa Lexin Tarja Anunti Tekniikka & Talous -blogissa: Työn turvattomuus ei pelkisty teollisuusympäristöihin ja tapaturmatilastoihin – vastuu on juuri sinulla

Näin on. Sinä päätät, noudatatko lakia. Olipa sitten kyse nopeudesta maantieliikenteessä tai turvallisuusteoista työpaikallasi. Vaikka noudattamatta jättämisellä voi olla seurauksensa, toiminnan hetkellä sinä teet valinnan. Sinä ja se kaikille tuttu ”joku muu”.

Tuoreimmat uutiset kuolemantapauksista työtehtävissä ovat tältä keväältä. Joka vuosi kymmenet työtapaturmat johtavat kuolemaan. Tilastokeskus listaa vuosittain yli satatuhatta työtapaturmaa. Iso osa niistä aiheuttaa eritasoisia fyysisiä vammoja. Se, kuinka usein ja paljon sattuu henkisesti tai sosiaalisesti, on vaikeammin mitattavissa. Kaikki tapaukset tuskin päätyvät uutisotsikoihin ja tilastopalkkeihin.

Viimeistään silloin, kun sattumukset päätyvät uutisiin tai tuomioistuimiin, kysytään, kenellä on vastuu? Pohditaan, onko työturvallisuuslainsäädäntöä tahallisesti rikottu, vai oliko kyseessä puhdas vahinko? Mikä mahdollisti ikävän tapahtuman?

Työturvallisuutta voi johtaa lainmukaisesti vain, jos tuntee lain

Moni syyttävä sormi ja lain vaatimus osoittaa työnantajaan. Aivan oikein. Työnantaja – tai sen edustaja – on lain mukaan ensisijaisesti vastuussa työn turvallisuudesta. Turvallisuus on huomioitava paitsi fyysisessä, myös – ja entistä vahvemmin – henkisessä ja sosiaalisessa ympäristössä.

Työturvallisuuslainsäädäntö velvoittaa jokaista työpaikkaa, työnantajaa ja työntekijää. Työturvallisuuslaista voi poimia puolensataa vaatimusta, jotka vaativat jatkuvia toimenpiteitä ja jatkuvaa arviointia lähes jokaisella työpaikalla. Viiteen niistä on tullut muutos tuoreeltaan, vuoden 2023 puolella. Teollisuusympäristöissä työturvallisuusvaatimusten määrä kasvaa toimialasta ja toiminnan laajuudesta riippuen satoihin.

Lain vaatimusten konkretia ja jatkuvien muutosten seuranta on ymmärrettävästi hankalaa ja aikaa vievää. Sääntelyn määrästä ja muodosta voi olla monta mieltä, mutta vaatimusten kiertämistä ei voi suositella. Työturvallisuusrikkomukset kun eivät ole kenellekään osapuolelle edullisia. Kysymys on ihmishengistä, terveydestä, maineesta, bisneksestä ja rahasta.

Siksi kannattaa ottaa käyttöön oikeanlaiset työkalut. Niitä on tarjolla nykyaikaisissa muodoissa. Harva työturvallisuutta vastuullisesti toteuttava ja kunnianhimoisesti kehittävä toimii täysin vailla neuvonantajaa tai digitaalisia järjestelmiä.

Lainmukainen toiminta työpaikan arjessa vaatii omaa valvontaa

Sinun tehtäväsi on ehkäistä työturvallisuutta vaarantavat tapahtumat ennalta. Viranomaisvalvontaa työturvallisuusasioissa toki on, mutta todellisuudessa siihen saakka, kunnes viranomainen puuttuu peliin, on valta vaatimuksen noudattamisesta lähtökohtaisesti sinulla.

Siis sinulla, joka vastaat siitä, että työympäristösi on turvallinen. Mikäli olet töissä, sinä vastaat siitä. Tittelistäsi huolimatta. Työturvallisuuslaki nimittäin sanoo, että jokaisen työtä tekevän on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta.

Mikäli kuulut yrityksesi ylimpään johtoon tai työturvallisuusjohtaminen on muutoin uskottu harteillesi, sinun vastuusi on edellistä laajempi. Yleisellä tasolla tehtävänäsi on varmistaa, että yrityksesi ymmärtää ja noudattaa toiminnassanne sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä toteuttaa tarvittavaa arviointia varmistaakseen toimintansa vaatimustenmukaisuuden.

Yksittäisiin velvoitteisiin, toimialasta riippumatta, kuuluvat muiden muassa yleinen huolehtimisvelvoite, työsuojelun toimintaohjelman laatiminen ja ylläpitäminen, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työympäristön ja työn suunnittelu, työntekijöiden perehdytys ja laitteiden turvallisen käytön varmistaminen.

Kymmenien vaatimusten hallinta ei suju ilman järjestelmällisyyttä. Jotta voit toimia turvallisesti, kehittää toimintaasi, viestiä siitä sekä osoittaa toimineesi lainmukaisesti, sinun on dokumentoitava toimenpiteitäsi ja arvioitava niitä säännöllisesti.

Yksin ei voi toimia turvallisesti työyhteisössä

Sääntelyn kasvusta ja kaikista turvallisuusteoista huolimatta inhimillisen virheen mahdollisuus on aina olemassa. Se tulee ikävimmin esille silloin kun sattuu. Ihmiseen, jonka työn ansiosta myös yritys elää.

Työturvallisuus muodostuu työnjohdon ja työntekijöiden – koko yhteisön – yhteisistä teoista. Tekoja ei tapahdu, mikäli työyhteisön jäsenet eivät niitä tee. Yksikään turvallisuutta johtava ei voi rakentaa turvallista työympäristöä yksin, vaikka kuinka lukisi lakia ja laatisi ohjeita.

Jokaisen työntekijän on ymmärrettävä työturvallisuutta koskevat lainmukaiset vastuut, työpaikan omat ohjeistukset, tunnistetut vaaratilanteet ja korjaavat toimenpiteet.

Siis muista ottaa yhteisösi mukaan. Ohjeista, kertaa ja päivitä. Säännöllisesti. Tarkkaile muutoksia työyhteisössä ja työympäristössä. Kuuntele, seuraa ja tarkkaile. Ohjeista taas. Kertaa ja päivitä jälleen.