Takaisin

Tiedote kumottujen säädösten poistamisesta

Teemme lakikirjaston kevätsiivouksen ja poistamme kaikki vähintään 1,5 vuotta kumottuna olleet säädökset. Kumotut säädökset poistetaan 3.6.2022.

Huomioithan, että mahdolliset merkinnät ja kommentit kumottuihin säädöksiin tulee taltioida ennen poistopäivää, mikäli ne tuntuvat tarpeellisilta säilyttää. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa chatista tai sähköpostitse palvelu@linnunmaalex.fi.

Alla mainitut työehtosopimukset eivät ole olleet näkyvissä lakikirjastossanne, mikäli teillä ei ole ollut tilattuna työehtosopimukset -lisäosaa.

Lakikirjastosta 3.6.2022 poistettavat säädökset, joiden voimassaolo on päättynyt:

  • 290/2020 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi
  • 362/2020 Vna väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
  • 297/2020 Laki koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta
  • 717/2001 Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä
  • 538/2018 HTP-arvot 2018, STMa haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
  • 1289/2019 Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista
  • 994/2019 Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
  • Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus, sopimuskausi 2017–2020
  • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus, sopimuskausi 2018–2020
  • Rahoitusalan työehtosopimus, sopimuskausi 2018–2020