Takaisin

Tiedote kumottujen säädösten poistamisesta

Teemme lakikirjaston joulusiivouksen ja poistamme kaikki vähintään 1,5 vuotta kumottuna olleet säädökset. Kumotut säädökset poistetaan 3.12.2021.

Huomioithan, että mahdolliset merkinnät ja kommentit kumottuihin säädöksiin tulee taltioida ennen poistopäivää, mikäli ne tuntuvat tarpeellisilta säilyttää. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa chatista tai sähköpostitse palvelu@linnunmaalex.fi.

Lakikirjastosta 3.12.2021 poistettavat säädökset, joiden voimassaolo on päättynyt:

605/1996 Työaikalaki

190/2020 Vna väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

869/1996 Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta

523/1999 Henkilötietolaki

716/2000 VNa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta

838/1993 TMp syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä

1105/2018 Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä

586/1996 Hallintolainkäyttölaki

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille, sopimuskausi 1.11.2017-31.1.2020.

Vartiointialan työehtosopimus, sopimuskausi 1.11.2018–30.4.2020.

Sähköalan TES - Energia - ICT – Verkosto, sopimuskausi  1.3.2018-31.3.2020.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2018-31.3.2020.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2018-2019, sopimuskausi 1.2.2018–31.3.2020.

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 2018-2020, sopimuskausi 1.2.2018-31.3.2020.

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus, sopimuskausi 1.5.2018-30.4.2020.

Rakennusalan työehtosopimus, sopimuskausi 1.5.2018-30.4.2020.

Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus työntekijöille, sopimuskausi 1.5.2018-30.4.2020.

Rakennustuoteteollisuus työehtosopimus, sopimuskausi 1.5.2018-30.4.2020.

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus, sopimuskausi  1.5.2018-30.4.2020.

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2018-30.4.2020.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2018–31.3.2020.

Terveyspalvelualan työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2018- 31.3.2020.