Takaisin

Työsuhde vai toimeksianto?

Sitran Megatrendit 2020 ja monet muut lähteet kertovat murroksesta työn teettämisen tavoissa. Uudet alustatalouteen perustuvat liiketoimintamallit valtaavat alaa eikä perinteinen työsuhteessa tehtävä työ ole enää aikoihin ollut se ainoa vaihtoehto. Mutta millä ehdoilla työtä voidaan teettää ilman työsuhdetta? 

Työn teettäjä ja tekijä voivat solmia suoritettavaa työtä koskien työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Näistä työsopimus on se perinteisempi ja tutumpi malli. Alustatalouden nousun myötä julkinen keskustelu jälkimmäisestä eli toimeksiantoon perustuvasta työn tekemisestä on kasvanut. 

Yhtäältä on korostettu digialustojen tarjoamia mahdollisuuksia bisneksen kasvulle ja ylistetty yrittäjätaustaisten työn suorittajien uudenlaisia vapauksia (linkki: Business Finland). Toisaalta on katsottu alustatalouden kannattavuuden perustuvan työnantajavastuiden ja -maksujen väistelyyn (linkki: Kalevi Sorsa -säätiö / Maija Mattila). Oli alustataloudesta ja sen tulevaisuudesta mitä mieltä vain, oikeudellisia ongelmia voi syntyä silloin, jos työstä tehty sopimus ja siinä noudatettavat käytännöt eivät vastaa tosiasiallista toimintaa eivätkä noudata lakia.

Mihin raja sitten vedetään? Koostimme perustiedot siitä, milloin työtä tarjoavan yrityksen ja sen vastaanottavan henkilön suhde määritellään työsuhteeksi ja milloin se voi olla toimeksiantosuhde.

Lue koko artikkeli Linnunmaa Lexin uutisista.