Takaisin

Vastuullisuustyössä: Betolar rakentaa uutta kestävien elinympäristöjen aikakautta

Suomalainen rakennusmateriaaliteknologian edelläkävijäyritys, Betolar, auttaa asiakkaitaan muuttamaan teollisuuden sivuvirrat kestäväksi liiketoiminnaksi. Kun koko liiketoiminnan perusta on vastuullisuudessa, ulottuu vastuullisuustyö läpileikkaavasti kaikkeen toimintaan tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.

– Voin käsi sydämellä todeta, että vastuullisuus on lähtemättömästi sisäänrakennettu meihin. Paitsi, että oma toimintamme on vastuullista, autamme myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme tiellä kohti kestävämpää tulevaisuutta, kertoo Betolarin HSEQ-päällikkö Tarja Niemelin.
 

Betolar on kehittänyt ainutlaatuisen menetelmän, jolla voidaan muuttaa teolliset jäte- ja sivuvirrat vähähiilisiksi rakennusmateriaaleiksi ja betoniratkaisuiksi. Se tarjoaa vastauksen kestävien rakennusmateriaalien kiihtyvään kysyntään, edistää kiertotaloutta sivuvirtapohjaisten materiaalien avulla ja auttaa rakennusteollisuutta täyttämään ilmastotavoitteensa. Yrityksen ratkaisu auttaa osaltaan uudistamaan koko rakennusalan arvoketjun tapaa ajatella, valmistaa ja rakentaa.

Pörssiin listautunut kasvuyritys katsoo kestävään tulevaisuuteen
 

Niemelin koordinoi yrityksen ympäristö- ja laatutyötä ja vastaa muun muassa työturvallisuudesta sekä siitä, että yritys tunnistaa vastuunsa ja täyttää siten paitsi sääntelyn, myös standardien vaatimukset. Yritys listautui vuoden 2021 lopussa pörssiin eikä jatkuvassa kasvussa olevassa liiketoiminnassa tyydytä tarkastelevaan olemassa olevaa toimintaympäristöä, vaan varaudutaan ja suuntaudutaan aktiivisesti tulevaan.

Suuntaviittoina toimivat jatkuvan, tieteeseen perustuvan, kehitystyön ohella ymmärrys siitä, että materiaalitehokkuus ja -kestävyys ovat vääjäämättä tulevaisuuden ehtoja ja siitä, että toiminnanharjoittajien sääntely-ympäristö vaatii kaiken aikaa enemmän panoksia tuotannon kestävyyteen.

– Paljon esillä ollut innovaatiomme on Geoprime, joka on uuden sukupolven vähähiilinen vaihtoehto sementille. Sen hiilijalanjälki on jopa 80% pienempi, kuin sementtipohjaisten tuotteiden. Se vähentää siis merkittävästi rakentamisen kasvihuonepäästöjä.

Apuna toimintaympäristön hahmottamisessa legal compliance -palvelu
 

Vastuullisuustyöhön olennaisena osana kuuluvassa lainsäädännön vaatimusten tunnistamisessa ja arvioinnissa Niemelin on ottanut itsensä ja tiiminsä avuksi Linnunmaa Lexin legal compliance -palvelun EHS (Environment, Health, Safety) ja HR & Talous -kokonaisuudet.
 

– Lexin palvelu on käytettävyydeltään ja selkeydeltään erinomainen. Se on ollut meille todella tärkeä apu vaatimusten täyttymisen arvioinnissa ja auditoinnissa.

Verkossa toimiva legal compliance -palvelu ja sen sisältämät tiedot sääntelyn keskeisistä vaatimuksista ovat auttaneet Niemeliniä ja kumppaneita tunnistamaan sääntelyn vaatimukset käytännön tasolla, tekemään omatoimista vaatimusten täyttymisen arviointia ja myös ennakoimaan sekä tunnistamaan sääntelyssä tapahtuvia muutoksia.

Niemelinin ohella palvelua käyttävät muiden muassa yrityksen työsuojelupäällikkö, kemisti, HR-päällikkö ja kontrolleri.

– Tällainen palvelu olisi syytä olla kaikissa yrityksissä käytössä. Jokaista yritystä kun koskee iso liuta lainsäädäntöä, joka pitäisi tuntea ja jonka mukaan pitäisi osata toimia, sanoo Niemelin.

LEX TOP 3

Betolarin HSEQ-päällikkö Tarja Niemelin listasi 3 parasta asiaa Linnunmaa Lexin legal compliance -palveluista.

 

1. Helppous

”Palvelu sisältää kaiken olennaisen, mutta ei mitään turhaa. Sen käyttö on helppoa ja käyttöönottoon sisältyy maksuton koulutus.”
 

2. Asiantuntijat saatavilla
”Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijat ovat hyvin asiakaspalveluhenkisiä ja heiltä olen saanut suuren avun palvelun käyttöön sekä legal compliance-toiminnan systemaattiseen käynnistämiseen.”
 

3. Työkalut
”Palvelun sisältämät työkalut ovat toimivia. Niiden – ja lakiasiantuntijoiden laatimien apukysymysten – avulla palvelussa on mahdollista tehdä itse auditoijankin vaatima vaatimustentäyttymisen arviointi. Myös sisäinen viestintä ja työnjako sujuu hyvin.”

 

Vastuullisuustyössä-sarjassa haastattelemme asiakkaitamme monipuolisesti eri toimialoilta ja eri toimenkuvissa. Artikkeleissa kerrotaan niistä tärkeistä toimista, joilla asiakkaamme toteuttavat yritysvastuutaan sen eri osa-alueilla. Artikkelit julkaistaan Lexin ajankohtaista -sivulla ja voit seurata niitä somessa hashtagilla #vastuullisuustyössä.