Takaisin

Vastuullisuustyössä: Fazerin ikonisten tuotteiden ja brändien taustalla yli satavuotinen vastuullisuustyö

Fazer-konsernin vastuullisuustiimin Teijo Ylitalo kertoo, mitä kaikkea erityisesti ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vastuullisuusasiat tarkoittavat jokaiselle suomalaiselle tutussa yrityksessä. Artikkeli on osa Linnunmaa Lexin Vastuullisuustyössä-artikkelisarjaa, jossa äänessä ovat asiakasyritysten vastuuhenkilöt.

Yritysvastuusta puhutaan enemmän kuin koskaan, mutta sillä on ollut aina sijansa Fazerin toiminnassa. Yli 130-vuotias Fazer on kulkenut monien yhteiskunnallisten ja historiallisten tapahtumien läpi tähän päivään. Menneeseen ei kuitenkaan voi nojata, kun toimintaympäristö vaatimuksineen on jatkuvassa muutoksessa.

– Muutostahdista huolimatta vastuullisen yritystoiminnan perusajatus meillä on pysyvä. Se on mukana ihan kaikessa mitä me teemme. Mielestäni Fazerissa on oivallettu erinomaisen hyvin se, millaista vastuuta iso yritys kantaa. Meillä on aito mahdollisuus kantaa vastuuta ja vaikuttaa, kertoo Teijo Ylitalo.

Ylitalon titteli on Senior Manager, EHS (Environment, Health, Safety). Hän työskentelee Fazer konsernin vastuullisuustiimissä sen eteen, että Fazer yrityksenä, joka koostuu kolmesta eri liiketoiminta-alueesta, makeiset, leipomot ja kasvipohjaisiin tuotteisiin erikoistunut Lifestyle Foods, pystyy vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa yhä paremmin vastuullisuusteeman alla oleviin vaatimuksiin.

Vastuullisuustyötä toteutetaan Fazerilla tällä hetkellä neljällä painopistealueella. Ne ovat ilmasto ja kiertotalous, vastuulliset tuotteet ja innovaatiot, vastuullinen hankinta sekä ihmiset ja hyvinvointi. Mutta mitä nämä käsitteet sitten pitävät sisällään?

Kestävällä ruuantuotannolla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen estämisessä

Ylitalo kertoo, kuinka Fazerilla on sitouduttu konkreettisesti tieteeseen perustuviin kansainvälisiin päästövähennystavoitteisiin eli Science Based Targets -aloitteeseen ilmaston lämpenemistä vastaan. Sitoumus edistää Pariisin ilmastonsopimuksessa asetettua globaalia tavoitetta rajoittaa maapallon lämpeneminen alle 1,5°C:een.

– Fazerilla on tehtaita, leipomoita ja myllyjä Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa sekä laajat maailmanlaajuiset hankintaverkostot ja jälleenmyyntikanavat. Pyrimme vastuullisuustavoitteisiimme sitoutuneena vaikuttamaan koko tilaus- ja toimitusketjumme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja edesauttamaan näin toimenpiteitä ilmaston lämpenemistä vastaan.

– Konkreettisesti tämä näkyy muun muassa toimitilojen ja tuotantoprosessien energiakäyttöratkaisujen kehittämisessä, uusia tapoja hyödyntää tuotannostamme syntyviä sivuvirtoja, tuotteidemme pakkausratkaisuissa sekä toiminnastamme syntyvän ruokahävikin vähentämisenä,  Ylitalo kertoo.

Maailman ainoa ksylitolia kauran kuorista valmistava tehdas esimerkkinä vastuullisista innovaatioista

Ylitalo avaa asiaa tuoreen innovatiivisen esimerkin avulla. Sellaisena toimii vastikään Lahteen avattu ksylitolitehdas. Yli 50 miljoonan euron investointi on osoitus innovatiivisesta kiertotaloudesta.

– Fazerilla on ollut Lahdessa jo vuosikymmeniä myllytoimintaa, jossa on jauhettu vehnää, ruista ja kauraa sekä valmistettu monenlaisia hiutaleita, jauhoseoksia ja aamiaistuotteita. Kauramyllymme tuotannosta jää yli kaurankuorta ja sisäisessä innovaatiokilpailussa syntyi idea, että voimme valmistaa siitä ksylitolia. Investoimme uuteen teknologiaan ja käynnistimme viime vuonna maailman ensimmäisen kaurankuorista ksylitolia valmistavan tehtaan kauramyllymme viereen. Näin sivuvirta tulee käytettyä raaka-aineeksi, jolle on kysyntää, hymyilee Ylitalo.

Tavoitteet, kuten ympäristöstä huolehtiminen ja sosiaalinen vastuu, kytkeytyvät konkreettisissa toimissa vahvasti ja usein toisiinsa.

– Arvostamme raaka-aineitamme ja kannamme samalla sosiaalista vastuuta hankinnoistamme. Esimerkiksi kaakaon viljelyn alkulähteillä teemme inhimillisiä toimia paitsi raaka-aineen kestävän viljelyn ja tuotannon eteen, myös sen eteen, että viljelijät säilyttävät elantonsa ja heidän perheensä voivat hyvin. Maan on pysyttävä viljelykelpoisena ja viljelijöiden hyvinvoivina. Kannamme huolta myös esimerkiksi lasten koulunkäynnistä alueilla.

Toiminnan jatkuvuus edellyttää ajantasaista reagointia vaatimusten muutoksiin

Ylitalo on silminnähden innostunut työstään. Pakkaustekniikkaa ja tuotantotaloutta opiskellut diplomi-insinööri sekä kemian alalta valmistunut AMK-insinööri on nähnyt urallaan paljon. Eri teollisuudenaloja ja tehdastoimintaa näppituntumalla tuotannon ytimessä. Siksi nykyisessäkin roolissa on helppo ymmärtää, millaisessa ympäristössä tehtaiden vastuuhenkilöt toimivat.

– Tämä on innostava sateenvarjorooli. Tarkastelen vastuullisuustoimia toisaalta konsernitasolta ja vastavuoroisesti operatiiviselta puolelta. Näen, miten tavoitteet muovautuvat todellisiksi toimenpiteiksi.

Tietenkin haasteitakin on. Ylitalo kertoo, että haastavinta on saada vastuullisia muutoksia aikaan riittävässä tahdissa. Vastuullisuuteen liittyy paljon vapaaehtoisia toimenpiteitä, mutta myös niitä väistämättömiä lainsäädännöstä kumpuavia velvoitteita.

– Meidän liiketoimintaamme raamittaa laaja kattaus lainsäädännön vaatimuksia. Ne, kuten toimintaympäristö muutenkin, muuttuvat ja sääntely kasvaa kaiken aikaa. Meidän pitää pystyä reagoimaan muutoksiin, jotta toimintamme pysyy lainmukaisena, kannattavana ja voimme vastata asiakkaidemme asettamiin vaatimuksiin.

Tässä kohdassa kuvaan astuu Linnunmaa Lexin legal compliance -verkkopalvelu, joka auttaa Fazerin vastuuhenkilöitä lainsäädännön vaatimusten hallinnassa. Palvelua käyttävät Ylitalon ja konsernitoimintojen ohella muun muassa tehtaiden turvallisuudesta, ympäristöasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaavat henkilöt sekä laatupäälliköt ja työsuojelupäälliköt.

– Olemme käyttäneen Lexin palvelua pitkään ja se on käytössä valtaosassa Suomen yksiköistämme. Sen avulla on helppo käydä liiketoimintakohtaisesti läpi lainsäädännön vaatimuksia ja huomioida niiden muutokset sekä peilata niitä meidän omaan toimintaamme ja sen kehitysalueisiin. Tietoa on myös vaivatonta jakaa yksiköiden ja henkilöiden välillä, Ylitalo kertoo.

Kuluttajatrendit muuttuvat, mutta Fazerilta vaaditaan aina ykköslaatua

Kun mietitään vastuullisten toimenpiteiden juurisyitä, yksi painavimmista on sidosryhmien – erityisesti kuluttaja-asiakkaiden – odotus.

– Kukapa suomalainen ei tuntisi Fazeria? Meidän ikoniset tuotteemme ja brändimme ovat syvällä tässä kulttuurissa. Siksi niiltä myös odotetaan tiettyä laatua. Brändi on vahva ja vaatimustaso kova, kertoo Ylitalo.
– Ja siihen tasoon me vastaamme. Parasta työssäni on päästä näkemään aitiopaikalta, miten asioita halutaan aidosti parantaa ja kehittää, hän jatkaa.

Kuluttajatrendien muutos näkyy muun muassa kasvipohjaisten tuotteiden vahvistuvana kysyntänä. Toisaalta kuluttajat ovat olleet jo pitkään ja ovat edelleen enenevässä määrin kiinnostuneita yrityksen työstä vastuullisuuden eteen. Paitsi toiminnan lainmukaisuudesta, myös vapaaehtoisista toimista.

– Lisäksi, kun tehdään tuotteita kuluttajille, on myös elintarviketurvallisuudella vahva merkitys. Laatu syntyy elintarvikesääntelyn huolellisesta noudattamisesta, hyvistä raaka-aineista ja siitä tietystä Fazerin hengestä, millä tuotteita tehdään.
– Jokainen tehtaamme tunnistaa itse vastuunsa ja huolehtii operatiivisen toiminnan tinkimättömästä tasosta. Konsernitasolta tuetaan ja autetaan vaatimusten ymmärtämisessä sekä tavoitteissa pysymisessä.

Keskustelemme Teamsin välityksellä. Ylitalon taustakuvana on Fazerin vierailukeskus, Fazer Experience Vantaalla. Taustalla näkyy vehreä puutarha kaakaopuineen. Ne – ja tietenkin se tuttu Fazerin sininen – ihastuttavat kävijöitä. Toisaalta yksi vierailukeskuksenkin tavoitteista on opetuksellinen.

– Haluamme myös täällä kertoa kävijöille yritysvastuusta sekä toimistamme vastuullisuuden eteen. Se on sellainen sopiva balanssi nautintojen ja tiedon välillä, sanoo Ylitalo.

Ihmisistä välittäminen näkyy pitkinä työurina ja leppoisana ilmapiirinä

Fazer on yrityksenä kulkenut läpi monen yhteiskunnallisen haasteen. Viime vuosien koronapandemia ja Ukrainan sota eivät ole olleet ensimmäisiä koitoksia, joskin kovia sellaisia. Yritys on tarjonnut yli sadan vuoden ajan työtä. Urat Fazerilla ovat edelleen pitkiä.

– Olipa maailman tilanne mikä vain, keskeinen viesti meillä on työntekijöille ollut, että ei hätää. Kyllä me tästäkin selvitään.
– Fazerilla panostetaan työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Johto ja linjaorganisaatio ovat sitoutuneet vahvasti kehittämään työympäristöä ja työolosuhteita sekä henkilöstöä koulutetaan ja tuetaan monin eri tavoin. Välittäminen omista työntekijöistä näkyy tänäkin päivänä siinä, että meillä viihdytään ja halutaan olla töissä. Sen ihan oikeasti aistii leppoisana ilmapiirinä.

LEX top 3

Fazer konsernin Senior Manager, EHS, Teijo Ylitalo listasi 3 parasta asiaa Linnunmaa Lexin legal compliance -palvelussa.
 
1. Vaatimusten täyttymisen arvioinnin sujuvuus

”Palvelun avulla on helppo kartoittaa, onko omassa organisaatiossa täytetty lainsäädännön vaatimukset riittävällä tasolla. Näkisin, että se toimii millä vain toimialalla toimiville yrityksille.”

2. Verkkopalvelun käytön helppous

”Palvelu on todella helppokäyttöinen. Olen itse käyttänyt sitä muutamalla eri teollisuudenalalla jo aiemminkin. Se sopii hyvin kaltaisellemme konsernille, mutta myös pienemmälle yrityksille.”

3. Asiakaspalvelun erinomainen taso

”Olen saanut Lexistä aina erinomaista asiakaspalvelua. Apua saa nopeasti aina kun sitä tarvitsee. Asiakaspalvelukyky on todella kehuttava.”